[:ru]МУДРОСТЬ КАРАТЭ[:ro]Înţelepciunea Karate[:][:ru]Истинное мастерство — результат многих лет бескомпромиссных тренировок. Мудрость заключается в том, чтобы вкладывать знания в движения. Истинное значение боевого искусства заключается не в победе или поражении. Но в терпении, искренности, честности и доброжелательности.

Законы мудрости:

1. Пусть злость будет твоим врагом.
2. Помни, что пустой сосуд производит больше всего шума.
3. Терпение-это основание, на котором покоятся безопасность и долгая жизнь.
4. Хорошо знай своё место в жизни.
5. Хорошая репутация достигается только добродетельными поступками.
6. Успех-плод силы и мудрости.
7. Отсрочка-лучшее лекарство от злости.
8. Те, кто смогут достичь просветления, живут скромно, имеют простые вкусы, едят естественную пищу и следуют мудрости святых.
9. Будь честен с собой, будь предан своему делу, избегай самопрощения и ты обретёшь великие награды в жизни.
10. Обдумывай свои манеры и свои дела.
11. Благоразумие лучше доблести.
12. Ограничение достижений человека существуют только у него в уме.
13. Ленивый ум-кухня чертей.
14. Справедливость существует для тех, кто живёт в соответствии с Путём, так как это одно и то же.
15. Будь счастлив без причины. Получай максимум из того, что имеешь.
16. Истинная дружба не знает границ.
17. Это добродетель скромности-обладать богатством и не быть в плену у него.
18. Причина и следствие неразрывно связаны.
19. Отчаяние-это конец для дураков. Завтрашний успех строится на вчерашних неудачах.
20. Не ищи большего, но учись получать удовольствие от меньшего.[:ro]Măestria adevărată — rezultatul multor ani de antrenamente dificile. Înţelepciunea este de a pune cunoştinţele în mişcare. Adevăratul sens al artelor marţiale nu constă în victorie sau înfrângere. Ci în răbdare, sinceritate, onestitate şi bunăvoinţă.

Legile înţelepciunii:

1. Să fie mânia duşmanul tău.
2. Ţine minte că, un vas gol face cel mai mare zgomot.
3. Răbdarea este fundamentul pe care se bazează siguranţa şi viaţa lungă.
4. Cunoaşte-ţi locul tău în viaţă.
5. Buna reputaţie se capătă numai prin fapte virtuoase.
6. Succesul este fructul puterii şi intelepciunii.
7. Amânarea — cel mai bun remediu pentru furie.
8. Cei care pot atinge iluminarea, trăiesc modest, au gusturi simple, consumă alimente naturale şi urmeze înţelepciunea sfinţilor.
9. Fii sincer cu tine însuţi, fii dedicat activităţii tale, evită autoiertarea şi vei căpăta cele mai mari recompense în viaţă.
10. Gândeşte-te la manierele şi acţiunile tale.
11. Prudenţa e mai bună ca vitejia.
12. Restricţiile pentru realizările omului există doar în mintea lui.
13. Mintea leneşă — bucătăria dracilor.
14. Dreptatea există pentru cei care trăiesc în conformitate cu Calea, deoarece ele sunt una şi aceeaşi.
15. Fii fericit fără niciun motiv. Obţine maxim de la ceea ce ai.
16. Adevărata prietenie nu cunoaşte limite.
17. Virtutea modestiei este de a poseda bogăţie şi a nu fi capturat de ea.
18. Cauza şi efectul sunt legate în mod inextricabil.
19. Disperarea este sfârşitul pentru proşti. Succesul de maine este construit pe eşecurile de ieri.
20. Nu căuta mai mult, învaţă să te bucuri de mai puţin.[:]