[:ru]ДЕВИЗЫ КЕКУШИНКАЙ[:ro]Motto-uri Kyokushin[:][:ru]Одинадцать девизов кекушинкай каратэ

За свою долгую практику основатель кекушинкай каратэ Масутацу Ояма вывел одинадцать девизов и правил, которые сегодня являются основополагающими столпами каратистской морали. При беглом просмотре эти девизы кажутся простыми и понятными, но на их осознание нужны годы.

1. Боевой дух каратиста не исключает, а предусматривает уважение.
2. Будь искренне вежлив со всеми и каждым.
3. Залог победы над собой и другими — абсолютное целеустремление.
4. Пытайся завладеть инициативой в любой ситуации, воспользовавшись безрассудством или невнимательностью соперника.
5. Не дай корыстности взять верх над тобой.
6. Боевой путь каратиста начинается с тысячи дней изучения азов, продолжается десятками тысяч дней овладением мастерством и вечным познанием тайн каратэ.
7. Мудрость бойцу каратэ дает критический самоанализ решений и поступков.
Пламя изнуряющих тренировок переплавляет эгоистические желания на благородные цели.
8. Боевой дух лучше всего проверяется на прямом пути.
9. Истинную твою сущность выявит только опыт долгого противостояния судьбе.
10. Верное сердце всегда найдет достойную награду.
11. У сильных учителей вырастают сильные ученики.[:ro]Unsprezece motto ale Kyokushinkai Karate

În timpul practicii sale îndelungate, fondatorul kyokushinkai karate Mas Oyama Karate a formulat unsprezece motto-uri şi norme, care astăzi sunt piloni fundamentali de moralitate pentru karate. La o primă vedere aceste motto-uri par simple şi uşor de înţeles, dar conştientizarea lor necesită ani.

1. Spiritul de luptă a unui karateka nu exclude, ci include respectul.
2. Fii politicos cu adevărat cu toată lumea.
3. Garanţie a victoriei asupra ta şi altora este determinarea absolută.
4. Încearcă să profiţi de iniţiativă în orice situaţie, profitând de nebunia sau neglijenţa adversarului.
5. Nu lăsa egoismul să te învingă.
6. Calea de luptă a unui karateka începe cu zece mii de zile de învăţare a bazei, continuă cu zeci de mii de zile de stăpânire a aptitudinilor şi studiere eternă a tainelor karate.
7. Înţelepciunea îi oferă unui luptător de karate analiză critică pentru examinarea propriilor decizii şi acţiuni.
Para antrenamentelor istovitoare topeşte dorinţele egoiste şi crează scopuri nobile.
8. Moralul de luptă se verifică cel mai bine pe o cale dreaptă.
9. Adevarata ta esenţă poate fi dezvăluită doar de experienţa de o lungă confruntare cu soarta.
10. O inimă credincioasă întotdeauna va găsi o recompensă decentă.
11. Profesorii puternici cresc elevi puternici. [:]